משכנתא לאיחוד הלוואות

מטרתה של משכנתא לאיחוד הלוואות היא להוציא את הלווה מסחרור של חובות והלוואות תוך שיעבוד של הנכס כביטחון להחזרת ההלוואה לבנק וקביעת החזרים חודשיים שהלקוח יכול לעמוד בהם. במקרים רבים משכנתא לאיחוד הלוואות מתבקשת כחלק ממהלך רחב יותר של ייעוץ להתנהלות כלכלית נכונה, ומתוך ההבנה שחלק גדול מההכנסה החודשית מתבזבז על תשלומי ריבית, על האוברדרפט בבנק ועל מגוון של הלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות שניתנו בתנאי ריבית גרועים.

בעקבות משבר הקורונה קצב ההלוואות צמח וכתוצאה מהקלות שבה ניתן כיום לקבל הלוואות אונליין. רבים לא מבינים שלקלות שבה ניתנת ההלוואה, מתלווה בדרך כלל ריביות גבוהות מאוד. הלוואה לכסות על הלוואה קודמת רק מגדילה את הגירעון בתזרים המשפחתי ורק מקשה על היכולת לעמוד בתנאי ההלוואות וההחזרים החודשיים ועל היציאה מהבור הכלכלי. הפתרון ליציאה ממצב שכזה, במקרים רבים הוא איחוד הלוואות להלוואת משכנתא אחת ופריסת התשלומים עליה לאורך שנים רבות.

כאשר עושים משכנתא לאיחוד הלוואות מומלץ שגובה התשלום החודשי לא יעלה על שליש מהכנסת המשפחה. במקרים רבים, ניתן לראות כי משקי בית שלוקחים הלוואה בגובה יותר משליש מההכנסה החודשית נכנסים לסחרור של מינוסים והלוואות על הלוואות מכיוון שלא נותר להם בחשבון המשפחתי מספיק כסף להוצאות הבית השוטפות. בהלוואה החדשה מקבצים את החובות לכדי הלוואה מרוכזת אחת תוך משכון הדירה, וכך ניתן לקבוע את ההחזרים החודשיים בשליש מההכנסה הפנויה ולבנות מחדש התנהלות כלכלית נבונה. את ההלוואה של משכנתא לאיחוד הלוואות אפשר לעשות גם בשילוב של מחזור משכנתא על נכס והכללת המשכנתא הקודמת עם איחוד הלוואות אחרות

דילוג לתוכן